Оскільки Gullón розширив свою лінійку продуктів у 1980-х роках, компанія пріоритетно інвестує у дослідження та розробки, щоб краще задовольнити потреби споживачів.

Наше бажання впроваджувати інновації призвело нас до того, що ми стали одним з провідних інвесторів у R&D у секторі печива: в даний час ми інвестуємо 2% нашого обороту.

На сьогоднішній день Gullón пропонує широкий асортимент продуктів і лідирує у категорії здорового печива. Розширення виробничих потужностей, монтаж нових виробничих ліній, використання найсучаснішого обладнання або активна роль НДДКР у розробці нового продукту – це результат напруженої роботи та постійних інвестицій.

Гуллон бере активну участь у дослідницьких проектах у співпраці з технологічними центрами, університетами, міністерствами та органами Європейського Союзу. У центрі уваги цих проектів – розвиток здорових харчових продуктів та вдосконалення виробничих процесів.

З 2007 по 2011 рік Гуллон очолював проект CENIT-Higea, спрямований на профілактику хронічних незаразних захворювань (діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання). У проекті взяли участь 14 національних компаній з агропродовольчого сектору, що мають великий досвід досліджень та розробок та здорового харчування, а також сім національних та міжнародних дослідницьких установ.

У 2015 році Гуллон керував проектом досліджень та розробок Primicia, зосередженим на новому харчуванні. Метою цього проекту була розробка харчових продуктів, які допомагають запобігати хронічному запаленню та супутнім захворюванням, таким як ожиріння, розлади серцево-судинної та центральної нервової системи, ревматоїдний артрит або рак.

Проект був розроблений завдяки Центру технологічного промислового розвитку (CDTI) і співфінансувався Європейським Союзом в рамках Оперативної програми ЄСФР для інтелектуального зростання 2014-2020.

Щодо виробничих процесів, Гуллон бере участь у проекті REEMAIN, ініціативі на 9 мільйонів євро, що фінансується Європейським Союзом. Проект REEMAIN має на меті розробити «фабрику майбутнього» з точки зору енергоефективності та стійкого поводження з відходами.

Наше прагнення до інновацій також можна побачити на наших заводах: Gullón I, Gullón II, а з 2015 року – VIDA (Vértice de Innovación y Desarrollo de Alimentos). Разом вони утворюють найбільший в Європі промисловий майданчик, присвячений виробництву бісквітів. Будівництво та відкриття VIDA у 2015 році, що представляло великі інвестиції, дозволить Gullón зміцнити свої виробничі потужності та посилити міжнародну експансію.

Санітарні записи

Політика управління

З моменту свого заснування турбота про безпеку та якість харчових продуктів була пріоритетом у розвитку всіх видів діяльності, що проводяться GULLÓN GROUP. Крім того, наша організація, будучи важливою частиною громади, в якій вона живе, твердо зобов’язалась захищати довкілля, природні ресурси та здоров’я та безпеку своїх працівників та сусідів.

Основними стовпами нашої організації є рівні права та обов’язки без будь-якої дискримінації на основі расової, статевої, релігійної, політичної чи профспілкової ідеології та етичних взаємозв’язків з усіма нашими зацікавленими сторонами.

Ці зобов’язання та проблеми виходять за рамки простого дотримання чинного законодавства та нормативних актів, і, відповідно, ми впроваджуємо та постійно оновлюємо нашу систему управління. Метою системи є створення глобальної системи управління компанією, яка включає всі функції та служить інструментом для задоволення внутрішніх та зовнішніх вимог компанії до повного задоволення очікувань та потреб наших клієнтів. Мета також гарантувати бажаний рівень якості, безпеку харчових продуктів та захист навколишнього середовища.

В рамках нашої екологічної політики GULLÓN GROUP не використовує інгредієнти та / або добавки, що містять або походять від генетично модифікованих організмів (ГМО). Ми розуміємо, що безпека та якість харчових продуктів повинні бути не лише властивістю нашого продукту, а й способом розуміння реальної ситуації нашої компанії.

Як результат, він застосовується протягом нашого ділового циклу та включає наших постачальників. Це також повсякденна відповідальність усіх працівників компанії, і вона пропонується покупцям у всіх наших продуктах.

Щоб застосувати вищезазначену концепцію якості та гарантувати наші зобов’язання щодо запобігання забрудненню та захисту навколишнього середовища, ми будемо базувати свій підхід на таких принципах:

  • Ми застосовуємо філософію постійного вдосконалення як найважливішої та постійної форми діяльності, щоб підтримувати та покращувати рівень якості, безпеку харчових продуктів та законність наших продуктів, а також досягнутий рівень охорони навколишнього середовища.
  • Ми постійно зосереджуємося на клієнтах та їхніх вимогах, щоб заслужити їхню повагу та довіру, і ми завжди беремо до уваги середовище, в якому ведемо свій бізнес.
  • Ми зобов’язуємось дотримуватись чинного законодавства та нормативних актів, а також інших вимог, на які погоджується наша організація.
  • Ми зобов’язуємось сприяти розвитку та постійному вдосконаленню культури безпеки та якості харчових продуктів у нашій організації, а також виробництву безпечних та автентичних продуктів.
  • Ми також беремо на себе економію ресурсів та енергії, зменшення відходів, особливо відходів та викидів контейнерів, і, загалом, запобігання забрудненню.
  • Ми заявляємо, що головним активом компанії є її працівники, і, відповідно, їм будуть надані ресурси, необхідні для безпечного та ефективного виконання своєї роботи.

Для досягнення принципів, задекларованих у політиці управління, загальне керівництво офіційно заявило про свої безумовні зобов’язання.

Aguilar de Campoo, 11 January 2019
Підписано: Juan Miguel Martínez Gabaldón
Керуючий Директор GALLETAS GULLÓN S.A.

Сертифікати

Протоколи безпеки здоров’я

Протоколи безпеки здоров’я G2

Протоколи VIDA – Vértice De Innovación y Desarrollo de Alimentos

Спеціальні протоколи з безпеки здоров’я